Historia

Här kan du läsa om tre nyckelskeenden i Arboretors historia som definierade livet för dess invånare.

Avgrundskulten och Bläckdrömskriget

För tre generationer sedan stundade det fruktansvärda Bläckdrömskriget. Avgrundskultister endast kända som Ovraka Nun hade i hemlighet tagit kontrollen över ledare och framstående individer. De urholkade dem med ond magi och smidde misstro mellan de olika folken. En grupp sammansvurna hjältar från kontinenten Arboretors många kulturer upptäckte den fruktansvärda komplotten. Genom sina folkslags legender och stulen kunskap från Avgrundskulten lyckades de skriva nya principer i drömvärldens väv. Med det fick så den mäktiga förmågan att kunna tala ren och obestridlig sanning. Med denna väldiga kraft kunde de nystöpta Edsbärarna klyva Ovraka Nuns nät av lögner, och gav Arboretors folk kraft till en befrielsekamp.

Kriget började så på allvar. Avgrundskulten påskyndade sina mörka ritualer som rev och slet i verklighetens grund. Det sägs att alla drömmar fylldes av visioner av aska och svärta. Kampen kunde endast avslutas med många uppoffringar från samtliga kulturer. Än i dag viskas det om den mardrömsbest som nedgjordes under alliansens slutstrid på slätterna söder om huvudstaden Arbor. Historien går isär kring vad som egentligen hände med varelsen, men ett är säkert. På den plats mardrömsanden föll kvarstår bara en livlös ravin, Sotklyftan, likt ett öppet sår i Arboretors landmassa.

Samväldet instiftas

För att förhindra att något liknande någonsin skulle kunna hända igen gick Arbors kulturer samman och bildade det Arboretiska Samväldet. Edsbärarna fick uppdraget att administrera samväldets verksamheter, samt jakten på Ovraka Nuns sista medlemmar. Nu, tre generationer senare, har Arbors folk återhämtat sig och nått högre höjder än någonsin förr. Även om ärr från Ovraka Nuns hemska gärningar fortfarande kan manifesteras så är det mycket som är bättre än innan kriget. Andevärlden kokar av entusiasm, gudarna är mer närvarande än någonsin och samarbetet kulturerna emellan frodas.

Vyrdö stiger ur skymningshavet

Mitt i denna guldålder har en ny ö stigit ur havet i väst. Alla rapporter pekar på att ön sprudlar av andekraft och förnyelsebara naturresurser, men farorna är många och exotiska. Många av de handelshus som fått en skjuts under samväldets reformer har gett sig iväg till den nya landmassan Vyrdö i jakt på äventyr och rikedomar. Men vad betyder öns uppdykande? Och hur kommer koloniseringen påverka hemlandet Arbor? Det återstår att se i Maktens Hjul.

Den levande krönikan

Historien efter denna punkt skrivs av våra deltagare! Ni kan läsa mer om vad som hänt i Krönikan!