De andra rikena

De andra rikena

Samväldet delar kontinenten Arboretor med två andra stora riken. Av de tre är Samväldet minst till ytan och har näst flest invånare, men ändå är varje rike ungefär lika starkt som de andra. Samväldet litar till sitt samarbete mellan kulturerna, sin flexibilitet samt en stark ekonomi för att kompensera för att de andra rikena är större och mer krigiska.

De andra rikena är, liksom Samväldet, mäktiga länder som har egna mål oberoende av Samväldet. De tre rikena är just nu i ett kallt krig som när som helst skulle kunna hetta till

Nedan finns texter som berättar mer om de andra länderna, med ett kort stycke i början av varje land som är en sammanfattning av hur de fungerar.

Imperiet - Det Gröna och Vita Imperiet

Imperiet kretsar kring tre saker: Adelns välstånd, de ständiga krigen samt slaveriet som bekostar allt. Hela landet bärs på olika sorter av förslavade människors ryggar, för adelns gods och gruvor brukas av förslavade människor, bönderna är livegna och soldaterna ofria. Kejsarna söker att ständigt utöka Imperiets storlek och inflytande genom att erövra andra länder, förslava befolkningen och dela ut förläningar till sina vänner.

Fördjupning om Imperiet

Imperiet är stort men splittrat mellan mäktiga, grälande familjer som ofta strider inbördes. De två viktigaste familjerna är kejsarätterna Viridum och Album som härskar tillsammans över det väldiga riket, alltid en man och en kvinna från respektive ätt som båda är kejsare.

“Om gudarna önskade att alla var jämlika skulle de redan vara det” är ett vanligt ordspråk i Imperiet. Slaveriet är överallt i Imperiet, och skulle man räkna samman alla sorters ofria människor skulle det vara så att nästan nittio procent av alla människor är i någon form av ofrihet - allt från de friaste ofria som bara saknar rätten att flytta eller äga jord, hela vägen ner till de ofriaste trälar som köps och säljs som föremål. I Imperiet handlar livet ofta om att avancera i de drygt hundra sorternas ofrihet. Många ofria äger andra ofria, vilket förstås är en del i varför systemet fortsätter.

Skradernas traditionella hemland gränsar mot Imperiet, och för länge sedan slog sig skraderna fria från slavdrivarnas piskor. Skradernas djupa hat mot slaveri kommer från frihetskriget, och det blir fort svårt för en skrad att kontrollera sina känslor om de ser folk från Imperiet.

Imperiet ligger nordöst, öster och sydöst om Samväldet, och gränsen mellan Samväldet och Imperiet är en svårgenomtränglig bergskedja. Alla pass är tungt befästa, och kommunikationerna mellan rikena är få.

Törneriket - Spirande Rosens Rike

Spirande Rosens Rike styrs av föreställningen att vår värld är drabbad av en fasansfull sjukdom, en torka som hotar att skilja Drömvärlden från vår och få floder att sina och skördar att slå fel. Världen måste bli ren från detta, och de två världarna bindas samman för att rädda allt, därför måste också alla delta i reningen. I Samväldet kallar man ofta detta land för Törneriket, för ofta måste rening betalas i blod, lydnad och ritualer som måste bli rätt på ett sätt ingen annan förstår. Törneriket präglas av magi och magisk makt. Törnekronan som härskar över riket har andar, väsen och magiker som både deltar i kampen att sprida läran och i att rena folket.


Fördjupning om Törneriket

Törneriket är, officiellt, som en stor, prunkande växt där varje individ är en del i växten - ett blad, en knopp, en rot - ett paradis av samarbete där andar, magiska väsen och människor samarbetar efter bästa förmåga för att rena världen från ondska. I verkligheten är det en magisk diktatur, där den mystiska Törnekronan härskar. Ingen vet om Törnekronan är en ande, ett väsen, en människa eller en metafor för ett styrande råd, men klart är att Törnekronan är lika gammal som Törneriket självt - omkring tvåhundra år. Omkring Törnekronan samlas Rosens Råd, som troligen sköter den dagliga skötseln av riket.


Läran som dominerar Törnerikets folks liv har inget officiellt namn, men kallas ofta för Sanningens Stig, Sanningen eller Påbuden. De präster som tolkar den pratar ofta om den som ett levande väsen, en ande som tar fäste i ditt sinne och som sedan lever genom och i dig. Det är oklart om detta är en metafor eller inte. Oavsett så har Sanningen åsikter om allt från hur människor ska vigas eller begravas, hela vägen ner till åt vilket håll du ska röra i en gryta när du gör soppa. Vanligt folk vet att olyckor händer om du inte gör som Sanningen påbjuder, så folk lyder för att det går väl för de som följer Sanningen.


Törneriket är också känt för att angripa sina fiender på alla sätt, med propaganda, spioner, andar och attacker genom Drömvärlden. Yrmerna har ofta stoppat detta, och många är de törnepräster som hatar yrmerna och Samväldet för det. Yrmiska lärde har också studerat Sanningens stig, ur ett rent akademiskt perspektiv, och enligt dem är orenheten Törneriket jagar inte verklig.


Törnerikets land ligger söderut och sydväst om Samväldet. Gränsen består av skog och träsk utöver en svårnavigerad övärld och är svår att ta sig fram igenom om man inte vet hur man ska resa - dessutom verkar själva naturen förleda och härja alla som inte är välkomna.