Magiregler

OBS: Dessa regler behöver du bara läsa om du tänkt spela en roll som är magikunnig. Du kan vara Teurg utan att vara Magikunnig.

Ritualer

Ritualer ska innehålla fem delar:

  1. Önskan - Det underverk du vill ska ske.

  2. Källa - Det du kallar på att utföra din önskan.

  3. Gåva - Det du erbjuder källan i gengäld.

  4. Avbild - En fysisk representation som illustrerar ritualen.

  5. Vittne - En eller flera människor som befäster ritualens betydelse.

Tala med kontrollteamet om din ritual, helst före den utförs, men efter går också bra. Diskutera hur kapabel din källa är för att fullfölja din önskan, om gåvan är passande och om några bieffekter uppstår till följd av otillräckligheter i ritualen.

Önskan kan vara att få en skada läkt, en slag vunnet, en hemlighet röjd eller dold, beskydd mot vilda krafter eller svärföräldrar. Den måste artikuleras klart och tydligt så att alla vittnen förstår exakt vad som ska ske.

Källan kan vara en gud, naturande, förfadersande, mystisk artefakt, folksamling eller drömvärlden själv. Magikers egna andar är för klena för att åstadkomma något meningsfullt. Ju bättre förhållande du har till källan desto mer tillförlitlig blir ritualen.

Gåvan är det du uppoffrar till källan som kompensation för dess underverk. Det kan vara något du redan givit, något du ger under ritualen eller något du lovar att ge inom en tidsgräns. De bästa gåvorna är poetiskt passande för både din önskan och källan preferenser. Dess värde motsvarar underverkets kraft.

Avbilden är en manifestation av ritualens delar. Om den innehåller representationer av önskan, källan och gåvan fungerar den bäst. Ju mer dramatisk desto bättre. Det kan vara en täljning som föreställer ett sår, ett saltcirkelsdiagram som symbolierar en borg, eller en serie kolteckningar som hålls upp av dina vittnen. Ofta förstörs avbilden för att symbolisera att ritualen överlåts till drömvärlden. Var kreativ!

Vittnena är där för att befästa ritualens metafysiska betydelse. Ju fler personer som observerar ritualen desto starkare lyser den i drömvärlden. Gudarna suktar efter tillbedjan och andarna är mottagliga för intryck. Bäst är om vittnena bekräftar varje sak du säger, gärna med acklamation i stil med “vi bevittnar”, “i sanning” eller “låt det ske.”

Du har stor kreativ frihet när du formar dina ritualer. Se till att göra det så dramatiskt och engagerande som möjligt. Kom ihåg att förbereda eventuella medhjälpare på vad du förväntar dig av dem så att ritualen flyter på bra. Om du har några frågor, prata med kontrollteamet!

Exempel

Signhild är en Eolitisk teurg. Hennes väpnare Frantz har blivit dödligt sårad efter en duell. Signhild kallar på helgonet Tara Svältbane som hon känner väl. “O Tara Svältbane, du orättvisans eviga fiende, hör mig nu i min svåra timme” utropar hon. “Jag ber dig, läk det banehugg min tappre väpnare Frantz nu lider av.” Hennes önskan är klar och tydlig. “Gör du det lovar jag att skänka två vangslaster bröd till de behövande inom veckans slut, ty även de lider likt min Frantz.” Löftet om en motsvarande gåva ligger således på framtiden. Signhild lyfter en pinne hon karvat ett hål i och bundit ett rött band runt. “Låt denna arma träbit vara ett tecken för din trogne tjänares sköra kropp. Jag överlåter den i dina händer.” säger Signhild och bränner pinnen. “Gode Tara Svältbane, låt det ske” stönar Frantz och bevittnar ritualen som ska läka honom själv. Plötsligt, som ett mirakel, slutar Frantz hosta och skaka. Han känner efter och såret är som bortblåst.