Avancerade Stridsregler

OBS: Dessa regler behöver du läsa om du tänkt spela en roll som är kommer kunna vara rustad för strid under lajvet. Du behöver inte läsa detta om du bara tänkt bära vapen utan stomme som är kortare än 25 cm. Då räcker de enkla stridsreglerna i Förhållningsreglerna.

Kroppspoäng och skador

Maktens Hjul tillämpar kroppspoängssystem. Alla roller har ett antal KroppsPoäng (KP). Varje gång du blir träffad av en vapenattack förlorar du 1 KP, oavsett vapen. Om du förlorat alla dina KP blir du Dödligt Sårad.

Alla orustade människor har 1 KP, och tål därför 1 träff. Om du är rustad och förberedd för strid, alltså har vapen och/eller rustning har du 3 KP. Att bära en dolk gör dig inte rustad. Olika typer av rustning ger alltså inga fler KP, men uppmuntras för att det ser coolt ut. Boffer på Maktens Hjul förutsätter hederlighet. Det betyder bland annat att det är din uppgift att göra det tydligt om du är rustad. Om tveksamheter uppstår, var generös. Att förlora strider är sällan farligt i Maktens Hjul.

Huvud, skrev och allt nedom knäna är förbjudna att sikta mot. Om man råkar träffa dem med boffervapen räknas det inte som träff. Man får inte heller blockera angrepp med dessa kroppsdelar. Vi vill inte se hjärnskakningar eller andra skador på Maktens Hjul. Vi förbjuder träffar nedanför knäna eftersom att vår erfarenhet är alla bofferstrider annars urartar till att alla hugg måttas mot vaderna.

Du kan endast förlora ett kroppspoäng från en annan kombatants angrepp per tre sekunder. Du kan alltså inte bli “snabbduttad” med ett svärd tre gånger så att du förlorar dina KP på ett ögonblick. Strider i Maktens Hjul är alltså dramatiskt och orealistiskt långsamma, vilket gör dem lättare att reagera på för andra lajvare.

När du blir träffad, spela tydligt på det. Du har tid! Retirera i försvarsställning och håll om det träffade området. Gör det också tydligt när de tre sekuderna har gått genom att göra dig redo och samla dig.

Du som anfaller, ge utrymme för din motspelare att agera. Du kan exempelvis börja cirkulera denne, öppet håna den sårade eller reagera defensivt efter träffen.

Det är alltid tillåtet att förlora fler kroppspoäng än reglerna kräver - om du tycker att en träff på dig var så bra att den borde skada mer än 1 KP så är det tillåtet.

Krutvapen träffar om du som blir beskjuten upplever att de gör det. Var frikostig, och ta träff om du är osäker. Krutvapen har dock en begränsad räckvidd på tio meter. Om du blir överraskad av någon med krutvapen enligt reglerna för Dräpande Träff blir du direkt Dödligt Sårad om du blir skjuten.

Att bli Dödligt Sårad

Om du blir Dödligt Sårad kan du inte slåss eller gå utan hjälp. Istället får du krypa och kvida av smärta, eller bli helt medvetslös. Om du blir Dödligt Sårad långt från andra bör du vänta en liten stund, och sen ta gå off till närmaste läger där du får spela dödligt sårad igen.

I Maktens Hjul finns mirakulösa kurer mot de flesta skador. Läkekunniga rollpersoner eller Edsbärare kan i regel återställa dig på en timme. Dock är en vanlig bieffekt av att med magi återkallas från dödens rand att glömma bort detaljerna kring hur man blev nedgjord och vilka som var inblandade.

Strid mot människor och monster

I Maktens Hjul finns många sorters fiender. Reglerna för strid mot monster är annorlunda än de för strid mot människor. Reglerna nedan redogör för skillnaderna.

Med “människor” menas människoliknande varelser som rör sig som människor, med “monster” menas allt som med mer eller mindre avancerade konstruktioner såsom styltor, dräkter, masker, rök, pyroteknik etcetera, som inte längre ser särskilt människoformat ut. Om du är osäker, anta att det är ett monster.

Att konfrontera monster

I skogen finns många sorters monster och väsen, magiska varelser och djur med krafter. Ibland är mystiska väsen kött, blod och sten, ibland är de snarast skuggor och tankar som reflekteras från drömvärlden. Det är inte alltid klokast eller ens möjligt att slåss med dem. Ibland talar de och många problem kan lösas om du lyssnar på vad de vill.

Boffer mot monster

Kom alltid ihåg att monster i Maktens Hjul spelas av människor. Ibland är det inte säkert för den skådespelaren att bli boffrad på. Var alltid försiktig och ta ansvar när du spelar mot dem.

Alla monster som har boffervapen är säkra att boffra mot. Dessa kan slåss mot dig som om de vore människor, och du får slåss tillbaka. Kom ihåg att de troligtvis har övernaturliga krafter. Till exempel, om monstret har överdrivet stora klubbor och liknande bör du låtsas som om monstret är övernaturligt starkt, att blockera med sköldar kan vara meningslöst eller så kanske du ska falla omkull vid varje träff från ett sådant. Du bör inte brottas med monster med boffervapen, då dräkten kanske inte håller för det.

Monster som inte har boffervapen får du inte slåss mot med boffervapen. På dem biter inte heller vanligt våld. De är som varelser som kräver specialiserade metoder eller vapen. Somliga är immuna mot vapen, andra läker så fort att vapen är meningslösa, andra är mer tanke än kött och är därför inte sådant som bestrids med stål. Pilar, kastvapen och liknande är inte tillåtet mot monster utan vapen. Eldvapen kan inte avfyra mot dem. Om du närmar dig ett monster som inte har vapen måste du spela på att övernaturliga krafter hindrar dig från att anfalla. Om monster utan boffervapen rör vid dig eller kommer närmare än två meter ska du spela på att du får väldigt ont, antingen att du får sår i själen eller att du får sår på huden under kläderna.

Du får inte ge ett monster ett boffervapen för att få slåss mot det.

Magi från monster

Vissa monster kan också ge dig kommandon, som du måste följa efter bästa förmåga. Om ett monster ger dig ett kommando genom att peka på dig och säga exempelvis “smärta” eller “skräck” måste du agera på det, och det varar tills du är på säkert avstånd från monstret. Monster varierar i makt, men om de ger ett kommando måste du spela på det.

Vapenskick

Maktens Hjul är ett bofferlajv. Det betyder att endast godkända skumgummivapen tillåts. Det kan ibland finnas attrapper i metall, rekvisita av riktiga material, men dessa får inte under några som helst omständigheter användas som vapen mot människor.

De vapen som tillåts sorteras i fyra kategorier:

  • Närstridsvapen med stomme

  • Närstridsvapen utan stomme

  • Avståndsvapen

  • Krutvapen

Vapen med stomme är exempelvis svärd, yxor och klubbor. Närstridsvapen utan stomme är korta skumgummivapen utan kärna. Avståndsvapen är vapen som skjuter projektiler, alltså pilbågar och armborst. Krutvapen är exempelvis pistoler och gevär, som med pyroteknik eller knallkork ger ett intryck av att skjuta.

Alla vapen ska vara replikor av eller inspirerade av vapen mellan åren 800-1700. Vapen av “fantasymodell” undanbedes då dessa används av magiska varelser och monster. Du är dock inte begränsad till europeisk dåtid. Vill du ha en katana, en shotel eller en macuahuitl är du välkommen, givet att vapnen är i linje med din kulturs generella estetik. Fråga arrangörerna om du är osäker.

Spjut är inte tillåtna, om de inte är huggvapen.

Bruk av Närstridsvapen

Närstridsvapen, med och utan stomme, får användas i en eller två händer, ensamma eller tillsammans med sköld. Tänk på att de flesta vapen historiskt inte använts utan antingen sköld eller en dolk, om du är brydd om realism. Närstridsvapen med stomme används endast i huggande rörelser. Närstridsvapen utan stomme får även användas för att sticka med.

Vapenkrav

Närstridsvapen

”Massan”, dvs. det som skapar formen av det önskade vapnet och omger kärnan, skall vara gjord av liggunderlag eller liknande mjukt material som återformas efter tryck, exempelvis celoen, gjuten skumplast eller i värsta fall vanligt ”finbubbligt” liggunderlag.

”Massan” skall vara målad med latexblandad färg som ger ett realistiskt intryck och samtidigt döljer materialet ”massan” består av fullständigt.

Närstridsvapen med stomme

Kärnan skall vara en glasfiberstav eller liknande ickeporöst material. Materialet bör vara lätt böjligt för att ”flexa” lite vid slag, detta minskar risken för skada på både vapnet och den attackerade avsevärt. Kärnan bör vara mellan 8 och 12 mm i diameter.

Kärnan skall sluta mellan 3 och 6 cm från spetsen på svärdet. Längre avstånd medför att spetsen har lätt att gå av, och kortare medför säkerhetsrisker. Toppen på kärnan skall vara ”säkrad” med läder, gummi eller liknande som gör att den inte kan tränga igenom ”massan” och orsaka stickskada om ett stick i ett olyckligt fall skulle hända.

Greppet på vapnen skall vara runt kärnan, men kärnan skall sluta ca 2-4 cm innan ”massan” gör det. Detta utgör den så kallade ”knocken”, delen av vapnet man får använda för att knocka någon annan med. Även denna del av kärnan skall vara ”säkrad” mot att kärnan sticker igenom ”massan”, med en träbit eller ett mynt eller liknande, väl fastsatt.

Parerstång på svärd får inte ha någon kärna.

Vill man ha lite mer tyngd i vapnet är det möjligt att linda ett par lager av metalltråd runt kärnan just vid greppet på vapnet. Detta får inte göras på någon annan plats på kärnan än just runt greppet. Kärnan lindas med läderband eller tygband, eller något annat passande.

Närstridsvapen utan stomme

Dolkar, yxor och liknande korta vapen får också förekomma utan kärna, endast bestående av "massa". De måste vara kortare än 25 cm.

Sköldar

Sköldar skyddar mot allt våld som träffar skölden. Sköldar håller för hur många hugg som helst. Sköldar används i en hand, med valfri greppmodell. Sköldar får aldrig användas som vapen. Man får inte stöta eller slå med en sköld. Sköldar omfattas även de av kravet på vettigt utseende som är i linje med din kulturs estetik - rena, orealistiska fantasymodeller är förbehållna magiska väsen men alla verklighetens kulturer är godkända. Kontakta arrangörerna om du är osäker.

Krav för sköldar

Sköldar ska vara vadderade i kanterna med rörisolering eller liknande, så att man inte kan känna kanten igenom. Skölden ska i övrigt vara i trä. Sköldar får ha sköldbucklor i metall, men de får inte användas som vapen.

Avståndsvapen

Avståndsvapen, pilbågar och armborst, får användas på Maktens Hjul. Pilar och skäktor får INTE användas som närstridsvapen.

Krav för avståndsvapen

Avståndsvapen ska dra maximalt 25 pound med de pilar du tänker använda på lajvet, eller ha en likvärdig anslagskraft.

Du får aldrig använda andra pilar än dina egna med avståndsvapnet.

Kastvapen är inte tillåtna.

Krutvapen

“Krutvapen”, alltså attrapper som smäller och låter för att simulera pistolskott, är tillåtna. Tänk på att inte alla kulturer producerar dem, och att de är mycket dyra inlajv. Gevär och pistoler är tillåtna, och har samma skadeverkan.

Krav för krutvapen

Alla krutvapen ska vara av flintlåsmodell, alltså attrapper som har en rörlig mekanism med hane. Inga revolvrar eller vapen med magasin är tillåtna.

Krutvapen ska smälla och låta, och drivs med antingen knallkork eller knallpulver. Om vapnet inte låter har det inte avfyrat.

Rustningar

Rustningar ska SE bra ut. Rustningar bör inte vara av High-Fantasy-typ, då detta används av magiska varelser och monster. Med sådana rustningar avses alltså alvrustningar, orchrustningar, etcetera. Alla verklighetens kulturer är okej att inspireras av, så länge rustningen är i linje med ditt folks generella estetik - kontakta arrangörerna om du har frågor.

Som rustning räknas endast sådant som huvudsakligen är menat att vara rustning. Det ska kännas och se ut som att plagget skulle kunna ge ett rimligt skydd mot pilar och svärdshugg - mycket tjockt eller läder, kviltade tyger eller metall är materialen vi godkänner.

En gambeson ska vara en tjock vaddering som täcker minst axlar, överkropp samt lår, som består av många lager tyg alternativt två lager med vaddering emellan. Tjockleken bör uppgå till minst 10 millimeter (utom just vid söm)

Metallrustningar ska helst vara i järn eller stål, men om du av hälsoskäl inte kan eller bör bära såna rustningar kan vi godkänna aluminium. Brynjor bör vara gjorda med 4:1 teknik då det är mer bekvämt. Alldeles för tunn metall, exempelvis takplåt eller liknande, kommer inte se snyggt ut och är därför inte godkänt.