Poster

Reglerna för Makens Hjul II håller på att omarbetas!

På Maktens Hjul kämpar du tillsammans med de andra medlemmarna i ditt frihus för att vinna makt och ära. Det är upp till er att driva igenom er vilja i världen. Till ert förfogande har ni ett antar poster med makt över var sin del av maktspelet på Vyrdö.

Bruksmästaren utvinner resurser från Vyrdös livskraftiga inre och utvecklar husets städer. Samarbetar med andra hus om väldiga byggnadsprojekt och förhandlar om priser för arbete och materiel.

Verkställaren beordrar runt Agenter och deras experter för att utföra uppdrag för att främja husets intressen. De utforskar fornlämningar från vyrdös utdöda kulturer och hanterar kriser som hotar samväldet.

Senatorn stiftar lagar och utfärdar dekret i vyrdös Senat. Förhandlingar och skuggspel är senatorns främsta verktyg.

Teurgen för husets talan inför andarna och gudarna. De utför mirakel som annars vore omöjliga och tämjer den vilda skapelsekraft som Vyrdö osar av. Genom att blicka in i Drömvärlden kan de förutspå katastrofer och möjligheter.


Posternas funktioner utformas aktivt för att Maktens Hjul ska bli så smidigt, kul och deltagarstyrt som möjligt. Gå med i vår facebookgrupp där vi annonserar ut våra speltest med de senaste reviderade reglerna!


Under lajvet kommer varje post kunna utföra handlingar under totalt 10 rundor: 2 varje förmiddag och 2 varje eftermiddag under lajvets gång. Varje runda är en timme lång och det är minst en timme mellan varje runda. Det kommer att spela som ett småputtrande strategispel med intressanta möjligheter och kniviga dilemman som ni har gott om tid att konspirera och planera kring.