De Iroriska Gillena

De iroriska gillena

Från en stormpiskad grupp vulkaniska öar härstammar de finurliga irori. De är ett folk av alkemister, uppfinnare och konstnärer som är mästare av ordnad oordning. Kända över hela världen för sin kreativitet och sin uppfinningsrikedom anpassar de sig till alla situationer, nya och gamla problem krossas under iroris nya tankesätt. Irori strävar efter många perspektiv och att inte ha förutfattade meningar; och genom sina gillen byggda kring ett gemensamt fält, en vetenskap eller ett mål försöker de bygga den bästa världen de kan.

Spela Irori om du vill komma med de galnaste förslagen och de bästa lösningarna, kunna utforska och utmana lajvets värld, eller spela tänkare, uppfinnare och alkemist.

Det iroriska hemlandet är en kaotisk, nyckfull plats med vulkanutbrott och järnhagelstormar men även det vackraste vädret, stilla sommarregn och ädla metaller som ligger i dagen. För att kunna inte bara leva utan även frodas på öarna har irori alltid fokuserat på att komma på handfasta lösningar på sina problem och tänka på så många sätt de kan.

Förändring och uppfinningar

Om det är något som gör irori kända i det Arboretiska Samväldet är det deras påhittighet som kommer av ett land där solsken närsomhelst kan övergå till ett askregn. Perspektivet är nästan alltid praktiskt och inget är för heligt för att användas eller göras om. Irori har ständigt tusen sinom tusen mer eller mindre vansinniga idéer för sig och även om inte allt har funkat har irori funnit sätt att driva skepp med ånga och hålla koll på tiden med urverk. För en irori är rätt lösning alltid vad som funkar snarare än vad regler, tradition och lagar säger. De söker inte så mycket att förstå varför något fungerar; det viktigaste är bara att det fungerar.

De har därför också ett praktiskt sätt att se på andar och magi. En vattenande kan driva en kvarn på samma sätt som en flod kan. Ibland är den bästa lösningen att fånga vattenanden direkt och dra kraft från den, hellre än att bygga en maskin som utnyttjar floden. Andra folk baxnar över den iroriska attityden till att inte ta så allvarligt på andevärlden eller ens gudarna - men irori banar väg för nya sätt ändå.

Irori älskar också konst och kreativitiet - att vara bra på musik, brodyr eller teater kanske kan göra att du lär dig nya perspektiv eller livar upp om sinnet är trött eller slött. Det är också viktigt att inte bli låst till genrer eller konventioner, utan gör det du vill så länge ingen blir skadad. Visserligen kan iroriska uppfinningar ibland vara lite osmyckade eller klumpiga, med synliga kugghjul och bolmande skorstenar, men det är inte för att utsmyckningar är fel - utan för att tiden inte räckte till eller att de läggs till senare.

Funktionaliteten och Magnum Opus

Irori ser allt som en del i funktionen. Varje individ är kugghjul i sin kårs maskineri, som är en del av sitt gille, som är en del av det stora iroriska systemet, som ingår i Samväldet. Maskinen som varje kugge är del av är däremot inte fix och fast, utan föränderlig. Den har ännu inte uppnått sitt Stora Verk, vilket ständigt pekar på att det finns förbättringar att göra. Delarna i varje Maskin är utbytbara, ändrar konstant form och funktion i en ordnad röra, och därför är samhället också så.

På det viset finns ingen bild av en persons kärna, utan individen beror alltid på kontexten. Irori identifierar sig mycket starkt med sina syften, men om de kommer på ett sätt att ha en bättre funktion på så byter de och så radikalt som krävs. Frågan om vem man är innerst inne betyder inte så mycket för irori. En person ska vara det som ger bäst utväxling eller leder till perfektion, innovation eller kreativitet. Andra kulturer finner detta rotlöst och obehagligt, men för irori är det uttrycksfulletens och utforskandets filosofi. Det finns inget innersta “jag”, utan "jag" ändras, Maskinen består, tills den också ändras.

Central i detta gungfly av filosofi är idén om Magnum Opus, det Stora Verket som ger riktning och syfte till allt. Varje system eller delsystem har ett uttalat eller underförstått ett Stort Verk. Det är ett tekniskt mål som är närmast ouppnåeligt. Det Stora Verket inkluderar vanligtvis oändligheten, såsom ett universellt lösningsmedel, en maskin som aldrig stannar, en eld som smälter allt eller ett ljud som ska rubba stjärnorna. Mer snarare än mindre, sikta högt hellre än säkert.

Gillen och kårer

Samhället, likt allt annat, är ett stort flerdelat experiment. Varje Gille har sitt eget Stora Verk som de försöker utforska och fullborda. I gillet finns flera Kårer som försöker lösa verkets delproblem. Gillena är det mest bestående i den iroriska kulturen och går att känna igen som samma i generationer, kårerna och dess medlemmar är mer ombytliga.

Varje gille strävar efter att bli bäst på det de gör och tillsammans bildar en representant från varje gille Riksrådet - en bråkig grupp med hundratals medlemmar som tillsammans ser till att vägar byggs och att de iroriska städerna överlever vädret. Även om Riksrådet har stor makt är gillena dock i första hand självbestämmande. Rådets syfte är att samordna och organisera irori och inte att bestämma.

För irori är familjen du föddes i bara personer du råkade växa upp med, den viktiga gruppen är istället ditt gille. Från att du är cirka tolv år gammal börjar din lärlingsperiod, under den prövar du ett nytt gille varannan månad tills du hittar din plats. Det är inte ovanligt att pröva olika gillen med samma mål eller att inte alls välja samma gille som dina föräldrar.

Alla gillen är uppdelade i kårer, som är mellan tre och tio personer stora. Somliga gillen består av bara en enda kår, andra är däremot flera hundra kårer. Det är alltså kårerna som har skickats till Vyrdö och bara sällan är det hela gillet som är på plats. Kårerna konkurrerar med varandra inom gillet för att förbättra och förfina sina metoder men de är också överens om att man ska sträva åt samma håll och är därför pigga på samarbete.

Exempel på gillen är ångskeppsgillet Utan Vind, handelsgillet Överallt samt alkemist- och uppfinnargillet Rykande Klockor. Det största av alla gillen är jordbrukargillet Glödåkern som har runt tvåhundra kårer, alla odlar potatis på varsin odlingsterass på den största vulkanen i det iroriska hemlandet.

Ceremonier och det praktiska

Att gudarna finns är självklart och liksom med allt annat ser irori praktiskt på dem. För irori är olika ceremonier och ritualer därför viktiga eftersom de är verktyg som löser problem eller inspirerar kreativiteten. Helt enkelt, somliga problem löses av hammare, andra av samtal och åter andra av magi eller en ceremoni. Irori har framför allt en vanlig ceremoni, Dagens Ceremoni. Dessa är oftast nedtecknade så en upptagen, glömsk eller stressad person kan dubbelkolla så de inte missar något.

Dagens Ceremoni är helst i både början och slutet av dagen men endera räcker. Syftet är att sammanfatta vad läget är och hur man mår. Hela kåren har valfri dryck och sedan åkallar någon alla fem gudar. Därefter går man hela varvet runt där varje person berättar lite kort hur det är med en och när man är klar tackar man gudarna för dagen och dricker lite som avslutning. Ceremonin avslutas av att man citerar iroris valspråk “Evigt framåt, ständigt bättre!” i kör.

Estetiskt

Enkla kläder i gråskala och naturliga färger. Förkläden med många fickor som svämmar över av verktyg, flaskor och behållare. Bälten och massor av väskor med samma innehåll. Hattar med breda brätten, gärna med förstärkningar (eller helt gjord) i trä eller järn. Tjocka handskar och glasögon. Västar och skjortor.

Icke-iroriskt: lösa dräkter med krås och spets, finkläder. Händer utan handskar, huvuden utan hattar.

Exempel på en enkel dräkt: pösbyxor, en filthatt, linneskjorta, många bälten, läderförkläde, stövlar, axelväska.

Namnseder

Irori har korta namn med vassa ljud i sig, som hörs bra över långa avstånd när det är bullrigt. De gillar namn i flera delar med bindesstreck mellan. Irori har inte släktnamn, men för att hålla isär varandra kan de kalla sig efter sin kår eller sitt gille. Gillena är ofta döpta efter åstadkomanden vars svåruppnåelighet motsvarar gillets ambition. Kårer är döpta efter komponenter.

Namnförslag: Ta-iti, Le-bosuf, Glyvå, Apett, Ifu-nado, Se-se-dero.

Gillesnamn: Stormsläckargillet, Blixtfångargillet, Stensmältargillet, Klotstaplargillet.

Kårnamn: Andra Skruvens Brigad, Första Kugghjulets Regemente, Tredje Kylaggregatets Förband.

Heraldik

Brinnande kugghjul, blixtrande klockor eller rykande kedjor hör till den symbolismen som Irori föredrar. De gillar att placera sina uppfinningar och teknologiska bragder sätter först när de väljer heraldik.