Edsbärarna

Edsbärarna = Kontrollteamet

Maktens Hjul har ett så kallat kontrollteam, som består av alla arrangörer samt ytterligare medhjälpare och medarrangörer. Kontrollteamet ser till att Posternas handlingar går igenom och finns för att svara på frågor och bolla idéer med. På lajvet är alla i kontrollteamet Edsbärare. Om du behöver ställa en fråga om hur något funkar, eller om en plan du just kom på faktiskt kan funka, prata med en Edsbärare. Edsbärare känns igen på sina svarta ansiktstattueringar.

Historiens hjältar

När timmen var som mörkast så band sig olika individer från de olika kulturerna ihop och slog tillbaka. Tre generationer senare så återstår arvet från de första Edsbärarna som den grupp som nu är ryggraden för världens samvälde. Edsbärare bär upp ansvaret för att administrera, kommunicera och medla mellan folkslagen. De har inte officiellt mer makt än de kulturer som ingår i samväldet, men det anses som oklokt att inte lyssna när en Edsbärare väl tar till orda - och som vansinne att inte beakta en Edsbärares varningar eftersom de aldrig ljuger.

Alla Edsbärare har gått igenom de prövningar och ritualer som krävs för deras post, och alla har besvärjts med ren sanning. De kan inte tala osanning när de väljer det och detta är något som andra kan kräva verifiera. Detta innebär att de olika folkslagen har individer de kan lita på och använda sig av när det kommer till att lösa konflikter och bestämma kontrakt för framtiden. Edsbärarna har även andra förmågor som gör dem ovärderliga för deras post, nämligen att kunna samtala med andra Edsbärare oavsett avstånd, förflytta individer långa avstånd, och

Edsbärarnas förmågor

En av Arboretiska Förbundets mystiska förmågor är att de kan bevisa att de talar sanning. De gör inte alltid detta, men det är relativt enkelt. Vem som helst med trivial förståelse för magi, dvs samtliga akolyter till gudar, mystiker och druider kan följa beviset med transcendent formell logik. Beviset för att kraften fungerar och inte bara är lögn är lika säker som identitetslagen a = a. Den här kraften är till för att rollerna inlajv alltid ska kunna veta att det en Edsbärare säger är sant.

En annan förmåga är inbördes telepati. Med förberedelser kan Edsbärarna kommunicera med varandra över långa avstånd. Det är i princip gratis, men bandbredden är begränsad. Två Edsbärare måste vara i ett meditativt tillstånd för att kunna överföra tankar. Det är inte en praktisk metod för att samordna ett helt rike, men de har mycket lätt att kommunicera internt.

En tredje är att en Edsbärare kan agera teleportationsnod för andra Edsbärare. Detta är en betydligt mycket mer krävande process, men det innebär att Edsbärare kan transporteras från där de befinner sig till en plats där en annan Edsbärare har haft hyggliga möjligheter att förbereda translokationsritualen. Detta kräver en hel del andekraft, så det används i krissituationer och inte för att transportera hela arméer.

Det är också bara Edsbärare som kan förgöra en Ovrak, och detta genom en mäktig ritual. Ovraker kan fjättras, men har en kuslig förmåga att smita iväg förr eller senare.