Eólas Kapitel

Eólas Arvtagare - Eoliterna

Eólas är en hjälte från förr som stod upp mot världens monster och orättvisor en gång för länge sedan. Eólas och de största hjältarna återsänds ibland till världen av gudarna och utifrån dessa hjältars exempel följer eoliterna en strikt hederskodex som slutar i att få samma ära. En vacker dag, tror eoliterna, kommer nog många hjältedåd och tillräckligt mycket godhet upphöja Eólas till att bli en sjätte gud som ska göra världen säker för alla. Till sin hjälp har eoliterna vissa möjligheter att skönja framtiden och vara där de behövs, oavsett om det är för att samla mer resurser för vidare kamp mot ondskan eller för att veta var olyckan hägrar.

Spela eolit om du vill spela på ett högre mål, hålla på dina principer eller spela en karaktär med drömmar om hjältedåd.

Eólas och hjältarna

Eólas var en gång en människa som rätade sin rygg i ett stenbrott för att ta upp kampen mot all ondska och alla faror. Sjuttiosex år senare stupade Eólas i kampen mot en mantikora, men på vägen hade Eólas fått de följeslagare som senare blev eoliterna. Den lilla skaran blev större, deras familjer växte och för att inte väga tungt på de svagas axlar bröt eoliterna ny mark för att försörja sina riddare. Idag är de ett folk som alla andra med byar och städer, men alla eóliter är ense i Eólas storhet och hjältens lärdomar.

Eoliterna tror att alla människor återföds efter döden men att endast den som följer rätt principer får behålla sina minnen och färdigheter - Eólas själv besitter snart hundratals år av erfarenhet. Målet är alltså att återfödas med så många minnen som möjligt för att kunna bidra än mer till världen nästa gång.

Det finns fler hjältar än Eólas som återföds gång efter gång men de andra är mindre viktiga. De står som exempel för andra, viktiga principer och ibland citerar man en hjälte för att komma ihåg vad som är viktigt - de som spelar eolit behöver inte memorera några citat utan kan istället tänka på en hjälte som de är släkt med, eller om de minns en klokskap från ett tidigare liv.

Eoliternas hjältar behöver inte alltid födas på nytt. Somliga, exempelvis Eólas själv, kan istället på gudarnas order och med personens samtycke dyka upp som en av personerna i världen och sedan återgå till gudarnas värld efter att något viktigt är uträttat.

Kapitlen

Eoliternas samhälle är uppdelat i olika kapitel, grupper som är självständiga från varandra men överens om de stora sakerna. Varje kapitel utgår ifrån en hjälte som utförde ett mäktigt stordåd och som samlade eoliter omkring sig för att utföra det. Kapitlet fungerar som en sorts familj för eoliterna och det är olika delar av kapitel som finns på lajvet. Kapitel har sällan mer än ett par hundra medlemmar.

Göra gott och de fyra principerna

Eoliterna har fyra principer som de anser leder dig på den rätta vägen: Rätt Väg, Rätt Ord, Rätt Syn och Rätt Rit. Principerna kommer ur en av Eólas predikningar, som ordagrant löd:

"Eftersom ni inte verkar ha förstått vad som är rätt så ska jag nu berätta det.

För det första, Rätt Väg. Hur ni gör är viktigare än vad du får, den raka vägen är rätt.

För det andra, Rätt Ord. Dölj aldrig vad som är sant, linda aldrig in vad som är hedersamt.

För det tredje, Rätt Syn. Förutse vad som kommer hända, möt monstren och hoten före de är redo.

För det fjärde, Rätt Rit. Följ gudarna och bete dig rätt, ingen kan tvingas att göra gott men alla kan följa."

Att följa de fyra principerna är svårt och tolkningarna går isär men en sak ska det alltid leda till: att världen blir en bättre plats för alla i den. Eftersom världen är otydlig är också principerna det men några tolkningar är gemensamma för alla eoliter. För det första är eoliter sällan intresserade av att själva bli rika utan de delar med sig till varandra och samlar bara resurser för att fullfölja sina profetior och sträva mot godhet. Vidare är eoliter mycket noga med metoder och regler, och andra folk kan tycka att eoliter kan vara lite onödigt nervösa kring att saker ska gå till på rätt sätt. De håller också sina avtal och tar mycket allvarligt på sin plikt som försvarare och såsom de som förutser hot.

Skönja framtiden och det stora målet

Eoliterna har, via sin starka koppling till sina förra liv och sina hjältar, en sällsynt förmåga. Eoliternas visaste kan skapa profetior; svårtolkade bitar av sanning om framtiden som antyder vad som ska komma. Det är från en av dessa profetior som eoliternas högsta mål kommer ifrån: Målet om att upphöja Eólas till en gud. Enligt profetian kommer världen inte bli en helt harmonisk plats förrän antalet gudar är jämnt. Varje grupp eoliter har därför också ett starkt mål att sträva mot; en profetia som de ska försöka arbeta mot samtidigt som de måste följa Eólas principer.

Eoliter lägger också stor vikt vid att skriva ner saker och försöka se meningar bortom det uppenbara. De samlar på sig många böcker, och de samarbetar ofta med världens alla folk för att hitta böcker, kunskap och sätt att tolka profetior på.

Som nämnt och allmänt känt i världen vill eoliterna upphöja Eólas till en gud,och har strävat efter det i många generationer. Vägen till detta avlägsna mål byggs av att ständigt göra världen bättre; utföra hjältedåd och långsamt lyfta alla tidigare generationer och alla tidigare eoliter högre upp mot gudarnas värld till Eólas kommer dit. Då kommer världen bli en fredens plats och eoliternas långa strävan vara över.

Monsterjakt

En gång i tiden var eoliterna i första hand monsterjägare, och deras riddare är fortfarande det. Världen har många farliga varelser som alla är ett större eller mindre hot mot människor. Somliga hanteras med svärd, andra med ritualer och de flesta genom förståelse eller att de kommuniceras med - eoliter förstår att det inte finns en enda lösning på alla världens problem.

Världens magi, och därmed dess monster, är dock en sak i ständig förändring. Därför försöker eoliterna också ständigt förstå mer av världen och hur den kan hindras från att skada andra. De försöker hitta hot och konflikter före de uppstår, och de medlar gärna mellan andra kulturer.

Estetik

Kalla färger, exempelvis blått och grönt tillsammans med vitt, gärna i rutiga mönster eller att plaggets halvor har olika färger. Militärt inspirerade kläder med rustningsdetaljer. Tabarder och gambesoner. Bär alltid huvudbonad. Remsor med välsignelser eller visdomsord på sina kläder. Text med Eólas och hjältars ord. Dekorativa sköldar, en hand bred, med en symbol för ditt heliga uppdrag eller som påminner dig om rätta vägar.

Icke-eolitiskt: Utan hatt. Onödiga tygflärpar eller opraktiska ärmar. Ingen synlig text. Inga “militärt inspirerade” kläder. Färgen svart på kläderna.

Exempel på en enkel dräkt: Gröna byxor, en tunika där vänsterhalvan är blå och högerhalvan är vit. Underarmsskenor i läder, en läderbindel runt överarmen med texten “Rätt Väg”. En filthatt.

Namnseder

Germanska eller engelskinspirerade namn, eller gamla svenska soldatnamn. Efternamnen kommer av dygder, nåder eller bragder som en riddare dubbat dem efter.

Namnförslag: Erika Bläcksvuren, Herman Solhelgad, Eldwin Rakryggad, Ingrid Erikasnåde, Clothar Järnsignad, Fremont Rapp, Idonia Svältbane.

Kapitelnamnförslag: Frans Horisontvakarens Kapitel, Giselle Tornstagares Kapitel, Maud den Rättrådiges Kapitel

Heraldik

Vapen, rustningar, bragder och döda monster är den symbolism som Eóliterna sveper kring sig. De uppskattar även symboler som har med böcker, fästningar och borgar, eller saker som dör.